Прва фаза пројекта Ново лице Ћеле-куле обухвата регистровање и фотографисање материјала у циљу прављења 3D модела. 3D дигитализација, спроведена помоћу ласерских скенера и моделирања темељеног на фотографијама, ствара савршено прецизан тродимензионални, дигитални модел. Овакве 3D реконструкције се најчешће користе за презентацију археолошких локалитета или налаза. Сигурни смо да ће 3D дигитализација омогућити презентацију Ћеле-куле у музејима и галеријама широм света, као и да ће послужити као савршен основ за следећи корак – фацијалну реконструкцију.