Алиса Коцкар је завршила мастер студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, и стекла звање мастер политиколошкиње за међународне послове. Једна је од оснивачица Друштва за академски развој, а посебно се бави питањима у домену међународне сарадње, родне равноправности и људских права.