Наташа Шаркић је дипломирала 2007. године на Филозофском факултету у Београду (археологија). Магистрирала 2013, а затим, 2017. године докторирала физичку антропологију на Аутономном Универзитету у Мадриду (Шпанија). У звање научног сарадника изабрана 2020. године на Филозофском факултету у Београду. Оснивач је и директор фирме „Aita Bioarcheaology“ (Барселона, Шпанија) која се бави физичком антропологијом и едукацијом.