Техника фацијалне реконструкције обављаће се у лабораторији Универзитета у Трсту. Ова техника базира се се на додавању меких ткива на основни модел лобање (добијеног фотограметријском реконструкцијом), аутоматским прорачуном најтачније верзије лица. Затим се ради на персонализацији модела, додавањем појединачних карактеристика уочених приликом антропокошке анализе (зарасле ране, ожиљци, трагови болести итд), као и ослањањем на историјске и ликовне изворе када је у питању дужина браде, косе, начин одевања итд. Овај метод се користи већ петнаест година за форензичко препознавање, дајући веома поуздане резултате, што говори о његовој веродостојности и широкој примени.